NL
:

De begroting online

De begroting online
3/05/2018
Met “begroting online” krijgt u de meest recente begrotingsdocumenten ter beschikking. Via dit kanaal wenst de FOD BOSA te zorgen voor een betere informatieverspreiding over de begrotingen. 
  
Met betrekking tot de aangepaste begroting 2021 werden opgenomen:
  
Met betrekking tot de begroting 2021 werden opgenomen

  
Met betrekking tot de begroting 2020 werden opgenomen
 
Met betrekking tot de begroting 2019 werden opgenomen
 
Met betrekking tot de initiële begroting 2019 werden opgenomen:  
 
Met betrekking tot de aangepaste begroting 2018 werden opgenomen: 
 
Met betrekking tot de initiële begroting 2018 werden opgenomen:  
 
 
Publicatie van de voorlopige kredieten in herbruikbaar formaat:
 
 
 
 
 
Publicatie van de Algemene Uitgavenbegroting en van de Middelenbegroting in herbruikbaar formaat:
 
 
 
 
 
  
Andere documenten:
- Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 

 

 

|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten