NL
:

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid
24/11/2015
  • Laatst aangepast op 14/03/2014

 

Overheidsfinanciën in procenten van het bbp:

 


 

Overheidsfinanciën in miljoen euro:

  

 

 

 

 

|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten