NL
:

Wetten en technische voorschriften

Wetten en technische voorschriften
12/06/2017

​Europese regelgeving

 

Regelgeving

 
Op 7/12/2012 verscheen de omzendbrief e-Procurement in het Belgische Staatsblad:  "Omzendbrief P&O/2012/e-proc - Overheidsopdrachten - Gebruik van e-Procurement toepassingen door de diensten van de Federale Staat".
 
De omzendbrief e-Procurement kan hier gedownload worden.

  

Wetten

 
 
 
 
 
 
 

Koninklijke besluiten

 
 

Comptabiliteit van de federale Staat

Ministeriële besluiten

 

Omzendbrieven

 

Samenwerkingsakkoord

staatsblad_181213.pdfSamenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

staatsblad_181213.pdfSamenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met de evaluatie van de begrotingsprognoses​​

 

​​

|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten